Zaproszenie

Prawo i Sprawiedliwość w Pruszkowie serdecznie zaprasza na spotkanie z profesorem Piotrem Glińskim kandydatem PiS na premiera rządu technicznego.
Temat spotkania : „Zmiany dla Polski”.
3 października, godzina 19.00. Sala przy ulicy Hubala 5.
Komitet PiS w Pruszkowie

Informacja grupy inicjatywnej w sprawie przeprowadzenia referendum

Informacja grupy inicjatywnej „Nasz Zielony Nadarzyn”, inicjatora referendum w skład której wchodzą: pełnomocnik Mariusz Karpiński zamieszkały w Strzeniówce oraz Ewa Bernatowicz, Krzysztof Jakubowski, Jerzy Płuciennik, Michał Walewski, Ryszard Zalewski o zamierzonym referendum ws. odwołania organów jednostki samorządu terytorialnego, kierowana do mieszkańców Gminy Nadarzyn.

Pytania referendum

1. Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Janusza Grzyba, Wójta Gminy Nadarzyn

przed upływem kadencji ?

(warianty do wyboru)

TAK                          NIE

2. Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Nadarzyn przed upływem

kadencji ?

(warianty do wyboru)

TAK                          NIE

Uzasadnienie odwołania urzędujących organów Gminy Nadarzyn

Doświadczenia ostatnich miesięcy boleśnie dowodzą, że władza samorządowa w Gminie Nadarzyn sprawowana jest w sposób arogancki, bez liczenia się z rzeczywistymi potrzebami jej mieszkańców. Zaangażowanie władz gminy na rzecz prywatnej firmy dążącej, wbrew licznym protestom, do znaczącej rozbudowy zakładu przetwarzania odpadów przy ulicy Turystycznej w Nadarzynie, każą zastanowić się czy urzędujące władze Gminy Nadarzyn w dalszym ciągu działają w interesie i na rzecz dobra mieszkańców jako wspólnoty samorządowej.

Zdaniem grupy inicjatywnej, popartym wolą dużej rzeszy mieszkańców Gminy Nadarzyn, zarówno organ wykonawczy Gminy Nadarzyn – Wójt Janusz Grzyb jak i organ stanowiący tj. Rada Gminy Nadarzyn utracili mandat społecznego zaufania do dalszego sprawowania władzy i powinni zostać odwołani przed upływem kadencji. Zachodzą bowiem uzasadnione obawy, że w następstwie złych decyzji Wójta, przy biernej postawie Radnych Gminy, znacząco pogorszą się warunki życia w Nadarzynie i okolicach a dotychczasowy charakter miejscowości przyjaznej do życia i wypoczynku zostanie bezpowrotnie stracony.

Wójt Gminy Nadarzyn, swoimi decyzjami,ignorując głosy sprzeciwu,od dłuższego czasu ewidentnie wspiera rozwój firmy śmieciarskiej działającej w Nadarzynie. Zakład ten, na bazie planów przyjętych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, zyskał niedawno status instalacji regionalnej (tzw. RIPOK) i ma  przetwarzać strumień odpadów komunalnych od co najmniej 120 tys. mieszkańców! Na bazie wydanych w końcu ubiegłego roku decyzji Starosty Pruszkowskiego, przy pozytywnej opinii Wójta Gminy Nadarzyn, firma zamierza znacząco rozbudować swój zakład i przetwarzać rocznie 160 tyś. ton odpadów komunalnych oraz 60 tyś. ton kompostu.

Przetwarzanie szerokiego spektrum różnych odpadów, łącznie z niebezpiecznymi i produkcja kompostu w środku dużej miejscowości, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, szkół i przedszkoli tworzy realne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Istnieją uzasadnione obawy, że nastąpi znaczące pogorszenia się warunków życia, jak również że, dojdzie do spadku cen nieruchomości w całej okolicy.

W ocenie grupy inicjatywnej, żle zarządzane są także gminne finanse. Rozrzutność władz gminy w dysponowaniu gminnymi funduszami na przestrzeni ostatnich lat spowodowało olbrzymie zadłużenie, którego koszty obsługi idą w miliony, niepotrzebnie uszczuplając gminny budżet, podczas gdy mogłyby służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.

Brakuje należytej przejrzystości ponoszonych przez gminę wydatków. Jak wykazała niedawno kontrola NIK, kwoty faktycznie ponoszonych kosztów przy realizacji projektów inwestycyjnych są często znacznie wyższe niż ceny ofert wyłonionych w przetargach. Nadzór nad kosztownymi inwestycjami gminnymi jest powierzchowny a jakość odebranych prac często budzi wątpliwości.

Warto dodać, że samorządowe pieniądze wydawane są często na działania, które nie służą mieszkańcom a jedynie wąskiemu gronu ludzi bliskich władzy. Bulwersującym przykładem jest sfinansowanie wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego do pięciogwiazdkowego hotelu SPA pod Kielcami środkami z budżetów gminnych palcówek oświatowych za 53 tys. złotych.

Do tego trzeba dodać nieprzejrzystą politykę kadrową, opartą na partyjno-towarzyskich powiązaniach oraz utrudnianie udziału w życiu społeczno-kulturalnym osobom działającym pro-społecznie a także legalnie działającym partiom politycznym.

Uważamy również, że Rada Gminy w obecnym składzie, zdominowana przez ludzi wywodzących się z tego samego komitetu wyborczego co urzędujący Wójt Janusz Grzyb, nie spełnia swojej ustawowej roli jako organu kontrolującego działalność Wójta oraz pozostałych gminnych jednostek organizacyjnych. Sprawowana kontrola jest czysto formalna a większość decyzji Wójta bezkrytycznie akceptowana.

Większość obecnych Radnych Gminy nie ma wiedzy, ani umiejętności niezbędnych do sprawowania swoich funkcji. Razi brak woli angażowania się w rozwiązywanie bardziej złożonych problemów mieszkańców takich jak: bezpieczeństwo, komunikacyjna, polityka oświatowa, kanalizacja, problemy z oczyszczalnią ścieków itp. Pomimo masowych protestów mieszkańców przeciwko rozbudowie sortowni odpadów, popartych protestem lekarzy wyrażających poważne obawy o stan zdrowia ludności, większość radnych, do dziś nie zajęła stanowiska w tej sprawie. Brakuje woli i determinacji podejmowania starań stosownych do złożonej przysięgi „rzetelnego i uczciwego działania, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców”.  Tak w tej, jak i wielu ważnych sprawach gminni radni swą bierną i w pełni powolną wobec działań Wójta Gminy postawą dowodzą, że utracili mandat do dalszego reprezentowania wyborców.

Mając na uwadze powyższe argumenty, grupa inicjatywna „Nasz Zielony Nadarzyn”, prosi mieszkańców Gminy Nadarzyn o poparcie zamierzonego referendum w sprawie odwołania obydwu organów jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji.

Mariusz Karpiński

 pełnomocnik grupy inicjatywnej „Nasz Zielony Nadarzyn”, inicjatora referendum.

Informacja w celu spełnienia obowiązku wynikającego z art. 13 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz.U.2013.706 j.t.)

Zbiórka książek dla Polaków mieszkających na Kresach- Fundacja Kresy w potrzebie

plakat_dozynki Fundacja “Kresy w potrzebie-Polacy Polakom” wraz z Przyjaciółmi organizuje kolejną zbiórkę książek dla Polaków mieszkających na Kresach. Miejsce zbiórki, Dom Pielgrzyma Amicus, ul. Hozjusza 2, 01-565 Warszawa. Książki można przynieść osobiście lub przysłać – z dopiskiem ”Książki na Kresy”. Przyjmujemy książki w dobrym stanie, chętnie w twardej oprawie. Czekamy na książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szukamy: klasyki polskiej literatury, też współczesnych powieści i tomików poezji, książek historycznych, wydawnictw albumowych, śpiewników, przewodników po ciekawych miejscach w Polsce, książek religijnych, podręczników (zwłaszcza do j. polskiego, historii, geografii). Naszym Rodakom chętnie zawieziemy płyty CD z polską muzyką, audiobooki, płyty DVD czy edukacyjne gry planszowe. Już dziś warto spojrzeć na własną biblioteczkę i powiedzieć o naszej akcji wszędzie, gdzie się tylko da. Nie bądźmy obojętni na często wyrażaną przez Polaków z Kresów prośbę – „Nie zapominajcie o nas. Niech Polska o nas pamięta.” Ta zbiórka może być konkretną odpowiedzią na nią.

  • 20 – 22.09 Fundacja „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom” gości grupę Polaków z Grodna. Zapraszam do udziału w wydarzeniu: „ Dziś Ty ugość Polaka z Grodna w Warszawie”. 21.09 w sobotę o 14.00 zaproś na obiad Polaka z Grodna w Domu Pielgrzyma Amicus, gdzie po obiedzie, odbędzie się spotkanie z Polakami w czasie którego będziemy mówić o Kresach i Polakach tam mieszkających.
  • Dożynki Polskie w Pikieliszkach „Fundacja Kresy w potrzebie – Polacy Polakom” 27 – 29.09.

Od chętnych którzy by chcieli coś przekazać, możemy odebrać książki z domu po telefonicznym zaproszeniu.


					

93 ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ

W 93 rocznicę „Cudu nad Wisłą” złożyliśmy kwiaty pod popiersiem Marszałka na rynku. Niestety, władze gminy nie pofatygowały się aby z tej okazji choćby udekorować miejsca pamięci w Nadarzynie. Widać to najważniejsze w dziejach naszego narodu wydarzenie nie jest na tyle ważne aby nasi włodarze zadali sobie trud godnego jego wyeksponowania i upamiętnienia. Czy to tylko wyraz patriotycznej ignorancji i lenistwa czy też świadoma demonstracja lekceważenia historii Polski i jej bohaterów?

DSC02133